Wyszukaj:
Zaawansowane
Ogłoszeń: 53714
Firm w katalogu: 5061

Reklama

Kontakt

Pomoc

Zaloguj
 
STRONA GŁÓWNA TWOJE KONTO DODAJ OFERTĘ KATALOG MASZYN KATALOG FIRM
Budowlane (10165)
Do drewna (5034)
Do metalu (7795)
Do przetwórstwa tworzyw sztucznych (1232)
Dziewiarskie, kaletnicze, włókiennicze (340)
Opakowaniowe (912)
Poligraficzne (1758)
Rolnicze (17843)
Spożywcze (886)
Transportowe (6203)
Automatyka (468)
Narzędzia (1068)
Usługi (10)
Surowce24.com
Języki:
Ładowanie kursów walut
--------- »
--------- »
--------- »
--------- »
Przeliczaj ceny na:
LEASING
DOTACJE
WIADOMOŚCI
TARGI
NOWINKI TECHNICZNE
ZDJĘCIA
WIDEO Z OGŁOSZEŃ
FILMY O MASZYNACH
O NAS
REGULAMIN
REKLAMA
KONTAKT
bankmaszyn.pl / Finansowanie / Dotacje


DOTACJE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Fundusze europejskie w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 - 2020 wprowadzają nowe programy operacyjne oraz nieco zmienione zasady dystrybucji środków z unijnej kasy. Firma konsultingowa EDORADCA przygotowała krótki poradnik dla przedsiębiorców dotyczący tego, z jakich programów można skorzystać sięgając po środki z UE i do jakich instytucji się po nie zgłosić.

WSPARCIE DLA BIZNESU Z SIEDMIU OGÓLNOKRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 będzie dostępnych siedem programów operacyjnych, z których środki zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców. Będą to środki głównie na badania i wdrożenia inwestycji, których innowacyjność i rezultaty będą się wyróżniać i zostaną udowodnione przynajmniej na poziomie krajowym. Instytucje zarządzające pieniędzmi z unijnej polityki spójności, podzieliły je na urzędy, które będą zajmowały się bezpośrednio ich przydzielaniem.

Ekspert EDORADCA: Mimo, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 środków na sfinansowanie projektów będzie więcej, to nie znaczy, że będą one bardziej dostępne dla przedsiębiorców. W większości będą one dzielone przez te same instytucje, które zajmowały się tym w perspektywie 2007-2013, a to oznacza, że będą one korzystać z doświadczeń minionej perspektywy, w zakresie tworzenia dokumentacji konkursowej, ale przede wszystkim sposobu oceny projektów. Instytucje te mają zbudowaną bazę ekspertów z wielu dziedzin, którzy w dużej mierze będą oceniali projekty, czerpiąc z wypracowanego wcześniej doświadczenia. Dlatego przygotowując się do składania projektu warto skorzystać z konsultacji firmy doradczej, która odpowiednio pokieruje sposobem przygotowania projektu, zwiększając szansę jego sukcesu. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy projekty niejednokrotnie konkurują ze sobą o miejsce na liście rankingowej setnymi częściami punktów. EDORADCA w minionej perspektywie przygotowała w ramach krajowych programów operacyjnych 350 projektów na łączną kwotę dotacji 1,05 mld zł. Projekty tematycznie obejmowały zarówno wdrażanie nowych technologii i produktów w gospodarce, prace B+R, inwestycje informatyczne, energetyczne czy szkolenia.

Główne instytucje, które będą przydzielały środki przedsiębiorcom w konkursach krajowych

Źródło: Na podstawie danych MRR, MR

Już w najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać, że środków przeznaczonych na dwa duże działania w ramach POIR: Szybka ścieżka oraz Kredyt na innowacje technologiczne.

Środki w ramach konkursu Szybka ścieżka (MSP 1.1) przeznaczone są na finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorców (dawniej działanie POIG 1.4). Przewidywane efekty badań to gotowy produkt lub technologia, przeznaczone do komercyjnego zastosowania w gospodarce. W ramach kosztów kwalifikowanych można sfinansować: wynagrodzenia zespołu badawczego, aparaturę badawczą, usługi obce, materiały do badań, w tym budowę prototypu oraz inne koszty ponoszone w związku z realizacją projektu. Nabór w ramach pierwszego konkursu NCBiR planuje w kwietniu, a następnie cykliczne nabory do końca roku. Szybka ścieżka to konkurs z szybka oceną wniosku – 60 dni od złożenia wniosku przedsiębiorca będzie znał wyniki. Kredyt na innowacje technologiczne będzie kontynuacją działania POIG 4.3 Kredyt technologiczny. Działanie to ma na celu wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i prowadzące do wytworzenia nowych lub udoskonalonych produktów. Potwierdzeniem nowości wdrożonej technologii jest opinia jednostki naukowej w tym zakresie, a dotacja w formie tzw. premii technologicznej może wynieść do 6 mln dla jednego przedsiębiorcy. Sfinansować z działania można głównie środki trwałe oraz powierzchnie produkcyjne niezbędne do wdrożenia technologii. BGK planuje nabór w ramach pierwszego konkursu na czerwiec 2015.

31,1 MLD EURO DLA WOJEWÓDZTW NA REALIZACJĘ REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W nowym okresie finansowania będzie więcej środków do zagospodarowania na poziomie regionalnym, przez co zwiększy się odpowiedzialność samorządów województw za realizację polityki strukturalnej. Pionierskim rozwiązaniem jest wsparcie województw w ramach tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli w dziedzinach charakterystycznych dla danego obszaru, stanowiących ich potencjał konkurencyjny. Do najczęściej wskazywanych specjalizacji należą technologie informacyjno-komunikacyjne. Województwa opierają swój rozwój także na dziedzinach związanych z zasobami przyrodniczymi: biogospodarka, zdrowa żywność, turystyka zdrowotna. Są jednak też takie, w których to tradycyjne gałęzie przemysłu będą w dalszym ciągu pełniły istotną rolę w ich rozwoju - jak sektor maszynowy i metalowy oraz energetyka. Firmy wdrażające innowacje w skali regionalnej i w obszarach zgodnych ze strategiami rozwoju województw mają większa szansę na otrzymanie unijnych pieniędzy. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to o 25% więcej niż miały województwa do podziału w poprzednich latach.

Wkład unijny do regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 w mld euro


Nowymi RPO, tak jak tymi z lat 2007–2013, będą zarządzać władze województw. Rolę instytucji pośredniczących i wdrażających będą pełnić departamenty w urzędach marszałkowskich, instytucje kontrolowane przez samorządy wojewódzkie i specjalnie powołane do tego celu jednostki. W zdecydowanej większości będą to te same Urzędy, które zajmowały się funduszami UE do tej pory.

Ekspert EDORADCA: Regionalne programy operacyjne to szansa na realizację działań rozwojowych przedsiębiorstw zwłaszcza w obszarach, które w danym regionie będą promowane, w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji. Dlatego warto sięgać po te środki, jednak należy pamiętać, że w nowej perspektywie nie będzie to takie łatwe. Z doświadczenia minionej perspektywy wiemy, że dokumentacja aplikacyjna w Regionalnych Programach Operacyjnych wymagała od Wnioskodawców poświecenia o wiele większej ilości pracy na przygotowanie wniosku i biznes planu i zebrania stosownych pozwoleń, niż w programach krajowych. Mimo, iż wiele mówi się o uproszczeniach w zakresie składania aplikacji o unijne środki na lata 2014-2020, to nie należy spodziewać się przełomowych zmian. Firma EDORADCA w minionym programowaniu pozyskała i zrealizowała z sukcesem inwestycje dla klientów w ramach RPO na terenie niemal wszystkich województw w kraju. Co jest miarą sukcesu projektu w konkursie regionalnym? Pomysł to nie wszystko – liczy się też umiejętność odpowiedniej interpretacji dokumentów programowych oraz kontakt z urzędami przydzielającymi środki – by wiedzieć, o co i gdzie zapytać w razie niejasnych zapisów w obszernej dokumentacji dotyczącej działań. Znamy już harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich Szybka Ścieżka został ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami Szybka ścieżka i Demonstrator.

Copyright @ 2006-2014 Ekomer. All rights reserved Regulamin | Polityka cookies | Rejestracja | Logowanie
Wykonanie KOTNIS.pl